Мєжда

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Мєжда єси ꙁєлєноѭ травоѭ

Мєжда · чрьта мєждоу дъвома полꙗма ово дъвома ꙁємьскꙑима оудѣлама ѥстъ ⁙ Мєжда иматъ важьно ꙁначєниѥ дѣлꙗ раꙁдѣлоу ꙁємли мєждоу ꙁємлєдѣл҄ьцьми ⁙ Такъждє мєжда мѣстомь животоу мъноꙃѣхъ рослинъ ли пътиць ли нѣкотєрихъ ꙁвѣрии ли сѧ авлꙗѥтъ ⁙