Мємфь

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Рамсєса В҃ обраꙁъ Птаха храмѣ Мємфѣ

Мє́мфь и дрєвл҄ьнѥгрьчьскꙑ Μέμφις · єгѷптьскꙑ Инбоу хєджь · Мєнъ нєфєръ · Хоутъ ка Птахъ · Мєхатх та оуи · Анхъ та оуи · дрєвл҄ьнꙗ Єгѷпта стольнъ градъ бѣ · основанъ фараѡномь Хоръ Ахоѭ ⁙ Поничьжєнъ бѣ къ срѣдинѣ пєрваѥго тꙑсѫщєлѣтиꙗ отъ Х҃Р

Нꙑнѣ жє Мємфа останъци архєологїчьно моусїѥ сѧ авлꙗѭтъ