Мѫжъ съ тꙑлѫ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Мѫжъ съ тылоѵ ⁖)
Jump to navigation Jump to search
Мѫжъ съ тылоѵ жєны

Мѫжъ съ тꙑлѫ жєнꙑ симъ словомъ нарицаѥмо єси тѷпъ любодѣꙗниꙗ мѫжа съ жєноѭ · При ѥго правлѥнии мѫжъ стоитъ ницъ съ тꙑлѫ жєнꙑ ѥстъ · Она стоитъ на колѣнѣхъ и опираѥтъ сѧ на рѫки · Мѫжъ тьрєтъ сѧ своѥѩ писѭ о влагалищє жєньскоѥ чадародноѥ оутробꙑ · Послѧ должно бꙑти иꙁълѣвъ сємѧ · Оно ѥстъ ноуждьно дѣлꙗ ꙁачатиꙗ чада

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]