Jump to content

Мѫжь съ тꙑлоу

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Мѫжъ съ тылоѵ ⁖)
Мѫжъ съ тылоѵ жєны

Мѫжь съ тꙑлоу жєнꙑ симь словомь нарицаѥмо ѥстъ способъ любодѣꙗниꙗ мѫжа съ жєноѭ · При ѥго правлѥнии мѫжъ стоитъ ниць съ тꙑлоу жєнꙑ ѥстъ · Она стоитъ на колѣнѣхъ и опираѥтъ сѧ на рѫки · Мѫжъ тьрєтъ сѧ своѥѩ оудоу о влагалищє жєньскоѥ чадородьнꙑ оутробꙑ · Послѣди чєсо дльжьнъ бꙑти иꙁълѣвъ сѣмєнє · Оно ѥстъ ноуждьно дѣлꙗ ꙁачѧтиꙗ чада

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Всєлєнскаѧ мрєжа[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]