Jump to content

Новъ Садъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Но́въ Са́дъ
градъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава Срьбїѩ знамѧСрь́бїꙗ
Людии обитаѥтъ 381,388
Основанъ ѥстъ 1694


Но́въ Са́дъ и срьбьскꙑ Нови Сад · Срьбїѩ градъ ѥстъ ⁙ Людии 381,388 обитаѥтъ ⁙ Градъ 1694 лѣта основанъ ѥстъ

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ