Отєшєво

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Отєшєво
сєло́
Дрьжава Македонїѩ знамѧ Макєдоні́ꙗ
Людии обитаѥтъ 0

Отєшєво и макєдоньскꙑ Отешево · Макєдоні́ѩ Рєсьньскꙑ обьщинꙑ сєло́ ѥ́стъ ⁙ Ꙁьдано Прѣспаньскꙑ ѥꙁєрѣ ѥ́стъ ⁙ Нꙑнѣ Отєшєвѣ люди́и нѣстъ