Оукраиньскъ ѩꙁꙑкъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Оукра́иньскъ ѩꙁꙑ́къ и оукраиньскꙑ українська мова · въсточьнословѣньска иꙁвода словѣньска дрѣвєсє ѩꙁꙑкъ ѥстъ ⁙ дрєвл҄ьнѥроусьска ѩꙁꙑка сꙑновл҄ии ѩꙁꙑкъ ѥстъ · глаголѭщь с҄имь ѩꙁꙑкомь людии 40 лєѡдръ сѫтъ

Оукраиньскъ ѩꙁꙑкъ

Оукраиньска аzъбоукы[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Боукꙑ Имѧ Ꙁвѫкъ Боукꙑ Имѧ Ꙁвѫкъ
А а а /a/ /a/ Н н єн /en/ /n/
Б б бє /be/ /b/ О о о /o/ /o/
В в ве /ve/ /v/, /w/ П п пе /pe/ /p/
Г г ге /ɦe/ /ɦ/ Р р ер /er/ /r/
Ґ ґ ґе /ge/ /g/ С с ес /es/ /s/
Д д де /de/ /d/ Т т те /te/ /t/
Е е е /e/ /e/ У у у /u/ /u/
Є є є /je/ /je/, /ʲe/ Ф ф еф /ef/ /f/
Ж ж же /ʒe/ /ʒ/ Х х ха /xa/ /x/
З з зе /ze/ /z/ Ц ц це /ʦe/ /ʦ/
И и и /ɪ/ /ɪ/ Ч ч че /ʧe/ /ʧ/
І і і /i/ /i/ Ш ш ша /ʃa/ /ʃ/
Ї ї ї /ji/ /ji/ Щ щ ща /ʃʧa/ /ʃʧ/
Й й ий /ɪj/,
йот /jot/
/j/ Ь ь м’який знак
/mjaˈkɪj znak/
/ʲ/
К к ка /ka/ /k/ Ю ю ю /ju/ /ju/, /ʲu/
Л л ел /el/ /l/ Я я я /ja/ /ja/, /ʲa/
М м ем /em/ /m/

zьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Википєдїѩ ꙁнакъ
Википєдїѩ ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ