Jump to content

Оуранъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Дроуꙃи съмꙑсли сѥмоу словєси или сѥи повѣсти могѫтъ бꙑти ⁙ Ꙁьри : Оуранъ · съмꙑсли


Оуранъ и латиньскꙑ Uranus (ꙁнакъ: ⛢) нєбєсьно тѣло ꙁъваноѥ планитоѭ ѥстъ · ѥжє отъ Слъньца въ Слъньчьнѣ сѷстимѣ сєдмоѥ ѥстъ ⁙ Оуранъ 27 природьнꙑхъ съпѫтьниковъ иматъ

Въкрѫгъ Слъньца Оуранъ въ тєщєниѥ 84 лѣтъ пльно обращєниѥ сътворꙗѥтъ и въкрѫгъ своѩ жє оси въ тєщєниѥ 17 чѧсъ