Польꙃєватєлꙗ бєсѣда:Svetko

Page contents not supported in other languages.
Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Здраво, Светко и поздрав од Скопје!

Единствената причина што им давам чудни и неточни имиња на македонските географски објекти е моето скромно и минимално познавање на старословенскиот јазик и неговата азбука (како што и можеш да видиш од мојата корисничка страница ;-)). Те молам, доколку можеш, поправи ги неточните имиња на географските објекти (со преместување на страницата, горната опција "move").

Инаку, еве, помогни ми со преводот на имињата на македонските градови:

 • Скопје
 • Битола
 • Прилеп
 • Охрид
 • Куманово
 • Струга
 • Ресен
 • Дојран
 • Велес
 • Тетово
 • Гостивар
 • Дебар
 • Гевгелија
 • Кичево
 • Берово
 • Пехчево
 • Делчево
 • Богданци
 • Свети Николе
 • Демир Капија
 • Штип
 • Кочани
 • Валандово
 • Виница
 • Крива Паланка
 • Македонска Каменица
 • Отешево
 • Македонски Брод

И на оние кои денес се наоѓаат во Грција:

 • Бер
 • Кукуш
 • Лерин
 • Воден
 • Костур
 • Негуш
 • Пазар (град)
 • Ругуновец
 • Гуменџа
 • Кожани
 • Сер/Серез
 • Драма
 • Кавала
 • Валовиште

Градови кои денес се наоѓаат во Бугарија:

 • Горна Џумаја
 • Петрич
 • Сандански
 • Кресна
 • Мелник
 • Струмјани

Инаку, доколку сакаш можеш да уредуваш статии и во македонојазичната Википедија, каде ќе бидеш добредојден! Полека, но сигурно идеме на 10.000 статии во македонската Википедија.

Мислам дека ќе бидеш заинтересиран за статијата Старословенски јазик на македонската Википедија. Поздрав, Боѣн 20:45, 13 October 2006 (UTC)

Здраво. Прости ми што толку долго молчав, сега сум многу окупиран со студиите. Македонската Википедија ја следам уште од кога во неа имаше само четириесет статии, исто уредував како гостин некои грешки коишто видев. Уопште најверојатно јас ќе се регистрирам таму, но малку се плашам што било да пишувам, зашто не сум сигурен во правилноста на мојот македонски.

За статијата стварно сум заинтересиран, видам веќе неколку грешки, кога ќе имам време ќе ги поправам.

А сега за градите. Како каже Волигер Менш, постојат два принципи на превод на географските имиња: едниот е кога етимологија на зборот е очевидна за Македонците, и тога името се преводи на старословенскиот по морфеми, а другиот кога етимологијата не е очевидна, тога ние просто го препишуваме името со старословенските букви. Не секогаш резултатот е добар, но правилото може да се применува без посебни проблеми (ама не кажувам дека проблеми уопште нема).

И еве, што имаме:

 • Скопје — Съкопиѥ (со иѥ, а не со їѥ, зашто во словенските зборови ї не се пишува; исто ние би можеле да пишеме „Скопиѥ“, но тоа ќе значи „стадо кастрирани овни“ :) )
 • Битола — Битола
 • Прилеп — Прилѣпъ
 • Охрид — Охридъ
 • Куманово — Кѹманово
 • Струга — Стрѹга
 • Ресен — Ресенъ
 • Дојран — Доиранъ
 • Велес — Велесъ
 • Тетово — Тетово
 • Гостивар — Гостивар̑ь (иако мне би ми се свиѓало повеќе со тврдото р, така и можеш да направиш)
 • Дебар — Дебаръ
 • Гевгелија — Гевгелиıа
 • Кичево — Кичево
 • Берово — Берово
 • Пехчево — Пехчево
 • Делчево — Делчево
 • Богданци — Богоданьци (не Богъданьци зашто Богъданъ плус -ьць во старословенскиот дава само Богоданьць)
 • Свети Николе Свѧтыи Николаи (ако сакаш можеш и тука да ја оставиш македонската форма)
 • Демир Капија — Демиръ Капиıа
 • Штип — Штипъ
 • Кочани — Кочани
 • Валандово — Валандово
 • Виница — Виньница (ами и тука можно е да ја оставиш нормалната форма)
 • Крива Паланка — Крива Паланка
 • Македонска Каменица — Македоньска Каменица
 • Отешево — Отешево
 • Македонски Брод — Македоньскъ Бродъ
 • Бер — Беръ
 • Кукуш — Кѹкѹшь
 • Лерин — Леринъ
 • Воден — Водьнъ (тука исто е можно)
 • Костур — Костуръ
 • Негуш — Негѹшь
 • Пазар — Пазаръ
 • Ругуновец — Рѹгѹновець (-ець, а не -ьць, зашто етимологијата не е видна; не можам ништо да направим, така рече Менш)
 • Гуменџа — Гѹменджа
 • Кожани — Кожани
 • Сер/Серез — Серъ/Серезъ
 • Драма — Драма
 • Кавала — Кавала
 • Валовиште — Валовиште или Валовище
 • Горна Џумаја — Горна Джѹмаıа или Горьна Джѹмаıа, иако би требало вториот збор исто да е преведен за да пишеме „Горьна“
 • Петрич — Петричь
 • Сандански — Санданскыи
 • Кресна — Кресна
 • Мелник — Мѣльникъ
 • Струмјани — Стрѹмл̑ıане

Поздрав, Svetko 17:17, 19 October 2006 (UTC)

Здраво, Светко. Хвала за информацију. Молим те, хоћеш ли да погледаш чланке које сам писао и измијениш што је потребно у складу са изгласаном ортографијом (ıа > ; Бѣлъградъ > Бѣлъ Градъ)? --Ђорђе Д. Божовић 16:51, 1 November 2006 (UTC)

Хоћу. А речи ми, што је то за традиција када пишеш саопштење на једној страни а одговор добиваш на другој? Општобалканска, као што гледам? На руској или на енглеској нисам таквог никада видео. — Svetko 16:58, 1 November 2006 (UTC)
Па, изгледа да ми Балканци баш у свему морамо да будемо посебни. :) Када ти мени пишеш поруку, остављаш је на мојој страници за разговор и ја онда добијем обавјештење да имам нову поруку. Онда ја теби одговарам на твојој страници за разговор, како би ти могао аутоматски да добијеш обавјештење да сам ти одговорио, а не да стално провјераваш моју страницу за разговор. Зар није тако лакше? ;) --Ђорђе Д. Божовић 19:37, 1 November 2006 (UTC)
Главно је, како ћу потом људи све ово читати? Ако не хоћеме кој-било да чита ово, тада једноставно боље је да се преписивамо през ICQ или пошту. А имати све на једној страници исто лако је, и не мораш да провераваш моју страницу, треба да провераваш само свој списак надгледања, и то је боље такође зато, што поред тога ти видиш тамо све измене, по свој Википедији, које ти треба. И не могу ја да следим свима балканскима традицијама, јер нисам Балканац минимум територијално. :) — Svetko 11:38, 3 November 2006 (UTC)

Слова на тастатури[исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Здраво Светко. Ова Википедї је врло занимљива и добро је што постоји. Никако на интернету нисам успео да нађем програм за писање староловенских слова преко тастатуре. Да ли ти имаш неки програм или знаш где може да се пронађе како би лакше овде уређивао? Хвала! --Поки 17:52, 13 November 2006 (UTC)

Здраво, Поки. Ако говориш за програме у којима могуће је да пишеш готов текст, ја знам само један, назива се SC Unipad, можеш да го преузмеш па поекспериментишеш, обично пишем у њему на хиндију. Мада и МС Ворд може да ти да исту такву могућност.
А ако говориш за системну тастатуру (како се каже layout?), за њих исто тако постоје програми, на пример МСКЛК и КЛМ. Али уопште смо готово спремни да предложимо тастатуру специјално за старословенски, на бази македонске. — Svetko 14:13, 16 November 2006 (UTC)

Кстати, ты бы не хотел принять участие Фестивале языков (все подробности тут и тут)? Например презентовать на 20-30 минут старославянский? --.:Ajvol:. 22:16, 18 November 2006 (UTC)

О, хорошее напоминание. :) Спасибо. Может, и получится, если в это воскресенье не буду занят. — Svetko 22:48, 18 November 2006 (UTC)
К сожалению, мероприятие сорвалось :( Отказали в помещении. Сейчас организаторы ведут поиски нового помещения, ориентировочная дата 10 декабря. Пока найдены "презентаторы" 20 языков. Если у тебя есть знакомые, которые могли бы кратко рассказать о каком-либо языке - было бы здорово их пригласить, ну или хотя бы просто в качестве слушателей :) --.:Ajvol:. 08:45, November 24 числа, 2006 (UTC)
Про срыв я слышал. А скажи, там надо как-то официально регистрироваться, чтобы быть «презентатором»? Или просто прийти и презентовать? — Svetko 17:31, November 24 числа, 2006 (UTC)
Ага. Просто прийти и презентовать. Организатором, правда, желательно об этом сообщить, чтоб они включили в график. Ещё за неделю до фестиваля должено быть собрание для презентаторов (чтоб показать место проведения и рассказать что и как будет). --.:Ajvol:. 20:13, ноемврї 26 числа, 2006 (UTC)

Can I be a sysop? --Блаикъ 03:45, мартї 3 числа, 2007 (UTC)

Hi... what is the reason? We still don't know you well... and don't know ever where you are from. — Svetko 18:00, мартї 6 числа, 2007 (UTC)

I am from Australia, Svetko. Nice to meet you, Svetko. --Блаикъ 02:44, мартї 12 числа, 2007 (UTC)

That I want to delete articles and block users and etc. --Блаикъ 09:08, мартї 16 числа, 2007 (UTC)

Would you let me be a sysop? Because that I pretended to be a sysop. --Блаикъ 08:51, мартї 30 числа, 2007 (UTC)

Can you delete Бесѣда:Цѣсарьство Грьчьскоѥ, Svetko? It is a talk page of a nonexistent page. Right? Thank you. --Блаикъ 00:00, мартї 17 числа, 2007 (UTC)

Done. — Svetko 12:09, мартї 17 числа, 2007 (UTC)

Can you delete Видъ:Byzantium5.jpg, Svetko? It is an orphaned unfree image. Right? Thank you. --Блаикъ 12:53, мартї 17 числа, 2007 (UTC)

It's really orphaned, but who said it's unfree? The guy woh loaded it is a sysop on ru.wiki, he knows what to load or not. And we have still no templates for images. — Svetko 13:06, мартї 17 числа, 2007 (UTC)
Me. --Блаикъ 23:34, мартї 17 числа, 2007 (UTC)
Any proof? — Svetko 16:00, мартї 18 числа, 2007 (UTC)

Can you delete Чаталъ-Гѹюкъ, Svetko? It is a redirect to a nonexistent page. Right? Thank you. --Блаикъ 04:03, апрїлї 8 числа, 2007 (UTC)

 • Ѹничьжихъ. — Wolliger Mensch 04:38, апрїлї 8 числа, 2007 (UTC)

Can you and other users give me support than opposes on the Requests for adminship page, Svetko? --Блаикъ 13:54, апрїлї 8 числа, 2007 (UTC)

No. :) — Svetko 14:44, апрїлї 8 числа, 2007 (UTC)
 • Blake, we are worrying about the articles destiny. If you delete articles, that you think are not good, we will lost for Cherokee Wikipedia, and can't win Tibetan and Kongo Wikipedias... -- Дмїтриї 09:37, апрїлї 15 числа, 2007 (UTC)

Большое спасибо, что показали мне, как этот код вводить. -- Дмїтриї 15:49, апрїлї 24 числа, 2007 (UTC)

Hello Svetko. As you are the only bureaucrat at this wikipedia, please take a look at the request for bot flag at Википедї:Обьщени съвѣтъ#Bot request for User:Byrialbot. Thank you! Byrial 12:29, їѹлї 27 числа, 2007 (UTC)

Done. / Činъ danъ jestъ. — Svetko 12:10, аѵгѹста 10 числа, 2007 (UTC)

Please give a bot bit to User:SieBot so it will not flood your RC as it adds interwiki links. User:SieBot is active on about 120 Wikipedias at this moment. Cheers! Siebrand 19:25, аѵгѹста 7 числа, 2007 (UTC)

Done. / Činъ danъ jestъ. — Svetko 12:10, аѵгѹста 10 числа, 2007 (UTC)
Thanks. Cheers! Siebrand 16:18, аѵгѹста 11 числа, 2007 (UTC)

Возвращение блудного Димитрї[исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Итак, я вернулся спустя очень долгое время. Не работал в проекте, т.к. был занят сначала, ну а потом отпуск и... когда я осенью попытался войти в учётную запись, она оказалась удалена. Сначала пробовал подбирать пароли ("вдруг подействует?"), но сегодня решил начать работать в проекте под другим именем. Вы не будете сильно меня ругать, если отпишу себе старую страницу участника? -- Димитрїи 13:57, октѡврї 26 числа, 2007 (UTC)

Удалена?! Очень странно, я не знал, что учётную запись в вики можно удалить. Ругать не будем. — Svetko 16:40, октѡврї 26 числа, 2007 (UTC)
 • Я сам очень удивился. Сначала думал, опять ерунда какая-то с паролем... А потом мне высвечивается табличка такая красная и на ней надпись: "That account is not exist", или что-то в этом роде. Пробовал даже нажать на e-mail password -- там то же самое выскакивает! Вообщем, пришлось снова регистрироваться. -- Димитрїи 19:35, октѡврї 26 числа, 2007 (UTC)

Saluton. Mi dankas al vi via bonveno sed mi devas diri kio mi ne parolas Esperanton sed mi volas lerni gxi. Kial mi povas helpi tie? Cxu vi hasvas tablonoj per la lingvoj? --Parolu Esperanto 18:13, ноемврї 12 числа, 2007 (UTC)

Ni havas malmultajn ŝablonojn, ĉar neniu havas tempon por okupiĝi pri ili. — Svetko 18:20, ноемврї 12 числа, 2007 (UTC)

Прошу вас восстановить статью Кѳѹлхѹ, так как тема значима, и в этом со мной согласны ещё два пользователя -- Димитрїи и ОилЪ. Тема значима, а значит статья не может быть подвергнута быстрому удалению. Если вам очень хочется, чтобы статьи не было, то давайте соблюдать общепринятые процедуры - выставите её на голосование на Википедї:Ѹничьжениѥ_статїѩ сразу после восстановления. A.M.D.F. 17:34, ноемврї 20 числа, 2007 (UTC)

Partdunu al mi semi volas peti al vi se vi povus traduki la artikolo Almazán al la lingvo de tio Vikipedio? --Parolu Esperanto 15:13, декемврї 12 числа, 2007 (UTC)

Ne, tio ne eblas. Traduki ion pri io nuna ĉiam malfacilas, kaj krome — tiu ĉi loko ne estas sufiĉe signifplena por tiu ĉi ankoraŭ malgranda vikipedio. Mi mem plu kreos nur artikolojn pri la aĵoj, aferoj kaj homoj el la slava mondo. — 91.77.49.83 18:34, декемврї 12 числа, 2007 (UTC)

Польѕевател бесѣда:78.142.61.4[исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Здравей и добре дошол на старославянската Википедия! Благодариме те за добавяне на интервики, но молиме те, не трябва да изправяш нищо в текст на статии доколко не знаеш добре езика, защото всичко какво си направил трябва да изправяме ние, а това не е много приятно. — Svetko 19:20, декемврї 23 числа, 2007 (UTC)

Здраствуйте! Прошу прощение! Наверно Вы имеете ввиду это - "да бѣжали о съмѣшенисъ Древныихъ македоньц именьмь бѫ" (Македоньци). Но если это ошибочно с языковой точки зрения, почему удалили, а не исправили? Кроме того, наверно надо удалить и это - "да бѣжали о съмѣшени съ Лѹжичьскыихъ срьбъ именьмь бѫ (Срьби (южьни)) . Большой привет, --78.142.61.4 17:14, декемврї 25 числа, 2007 (UTC)
 • Это не удалил, а откатил назад я, а не Светозар (это вы могли в истории посмотреть). Откатил, потому что вы написал какую-то чепуху. Южные сербы названы южными, чтобы не было путаницы с лужицкими (о чем и написано в соответствующей статье). Вы же написали (с чудовищными ошибками), что «македонцы названы македонцами, чтобы не было смешения с македонцами». Теперь подумайте, имел ли этот пассаж вообще какой-то смысл. Удачи. — Wolliger Mensch 20:28, декемврї 25 числа, 2007 (UTC)
Ну, тогда извините еще раз!--78.142.61.4 14:51, декемврї 26 числа, 2007 (UTC)

Username change & SP Block request[исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Hi there,
first of all, sorry for writing to you in English...
I'm M7, a Steward for the Wikimedia Foundation wikies and I've got a problem with an Italian user who has somehow tried to impersonate me on some projects. I'm therefore asking for you to kindly settle this problem for me.

 • User:M7 is *not* my account, it is misleading and can confuse this wiki's users, I'm asking for it to be renamed and blocked
 • User:M7it is my temp account, I own the password for this account and I'd also like that it is renamed to User:M7
 • A confirmation edit for you is signed on my own user talk page on meta.

Thank you in advance, --M7it 15:19, феврѹарї 18 числа, 2008 (UTC)

Yeah, you must be sorry. :) Forse è già tempo per me di mettere i userboxini sulla mia pagina. Oppure di scrivere le salutazioni a cui ci stanno dei link sulla prima pagina, perché il popolo sappia che alcune lingue ci sono più benvenute che quella inglese. ;)

Ho fatto tutto. Se hai bisogno di qualcos’altro, dimmi e io ti rispondo. — Svetko 16:06, феврѹарї 18 числа, 2008 (UTC)

Grazie, sei stato gentilissimo e molto molto veloce! --M7 16:29, феврѹарї 18 числа, 2008 (UTC)

U redu. Onda moras napisati "u bivsoj Jugoslaviji". --124.178.42.73 01:09, мартї 15 числа, 2008 (UTC)

Hi. Yes please, I would like a bot flag for User:Soulbot.

Best regards, Soulkeeper 11:21, мартї 18 числа, 2008 (UTC)

Done. — Svetko 18:08, мартї 18 числа, 2008 (UTC)
Thanks! - Soulkeeper 08:46, мартї 19 числа, 2008 (UTC)

Тут товарищ запросил флаг бота для своего творения. Неплохо бы присвоить ему сие звание ;) ОилЪ 14:07, маї 10 числа, 2008 (UTC)

Здраво Светко! Јас сум овде корисник уште поодамна, но не сум многу активен бидејќи старословенскиот ми е неусовршен. Инаку сум администратор на мк Вики и автор, меѓу другото, на статијата Старословенски јазик. За самиот јазик многу се интересирам, но немам доволно услови да го проучувам овде во Нов Зеланд. Треба да си порачам некои книги од Македонија. Патем, можеш ли да ми ја провериш исправноста на гореспоменатата статија за старословенскиот јазик и на моите претходни статии Старословенски гласовен систем и Старословенски морфолошки систем. Ако можеш и имаш доволно знаење, би те замолил и да ми ја провериш точноста на транскрипцијата и фонетските порамнувања во статијата Старословенско писмо. Многу ти благодарам однапред.

Гледам дека на главната страница сте поставиле врски до страници за помош, како Помощь:За овој дел . Сакав поподробно да те прашам на што треба да се однесува таа страница и што точно треба да се напише? За каков дел се зборува? За возврат за помошта се нудам да ја изготвам македонската верзија на таа страница.

Многу би ценел ако ми се обратиш на мојата страница за разговор на мк Вики. Го поздравувам целиот овој проект и твоите напори за одржување и афирмација на нашиот древен и благороден јазик! --Б. нкѹлоскиі 22:43, маї 28 числа, 2008 (UTC)

п.с. Името ми е Бојан Јанкулоски и не знам дали потписот (Б. Јанкулоски) тука ми е правилно транскрибиран на старословенски. Дали може и тоа да го провериме :) ? Доколку имаш некои потешкотии со македонскиот, слободно искажи се на руски бидејќи него го зборувам течно. Поздрав! --Б. нкѹлоскиі 22:43, маї 28 числа, 2008 (UTC)

Здравей. Извинявай но не разбрах че и тук си Svetko и за това написах на Wolliger Mensch това което трябваше тук. Ако можеш да ми преместиш акаунта от тази Уикипедия под друго име User:Scroch1 или User:Scroch (old) за да нямам проблеми с ползването на общата сметка. --78.130.150.110 20:09, ма́їꙗ 31 числа, 2008 (UTC)

Благодаря много. Ще можеш ли сега да преместиш този акаунт под име User:Scroch за да няма конфликти после като си направя обща сметка. Извинявам се че по-рано не те помолих за това :) --Scroch bg 20:38, ма́їꙗ 31 числа, 2008 (UTC)
Направено. :) — Svetko 02:37, їоу́нїꙗ 1 числа, 2008 (UTC)

Здравствуйте. Могли бы Вы перевести некоторые слова для локализацию по старославянскому языку:

 • робот -
 • добавил -
 • удалил -
 • изменил -

Спасибо. Hugo.arg 22:04, фєвроуа́рїꙗ 2 числа, 2011 (UTC)

Некоторые сообщения ботов уже переведены на Translatewiki. translatewiki:Pywikipedia:Interwiki-modifying/cu, translatewiki:Pywikipedia:Interwiki-adding-modifying/cu, translatewiki:Pywikipedia:Interwiki-adding/cu. О́илЪ 23:27, фєвроуа́рїꙗ 2 числа, 2011 (UTC)

А, тогда всё хорошо, спасибо! Hugo.arg 10:12, фєвроуа́рїꙗ 3 числа, 2011 (UTC)

Hi, I would like to ask to be renamed from user:Juan de Vojníkov to user:Juandev. The reason is the previous one is to personal and internationaly difficult. Many thx.--Juan de Vojníkov 09:31, їоулїꙗ 11 числа, 2011 (UTC)

Svetko is now unactive here. Try to ask him at his Russian user talk page. ОилЪ 13:44, їоулїꙗ 11 числа, 2011 (UTC)

Hi, sorry for writing in English. I'm writing to ask you, as a bureaucrat of this wiki, to translate and review the notification that will be sent to all users, also on this wiki, who will be forced to change their user name on May 27 and will probably need your help with renames. You may also want to help with the pages m:Rename practices and m:Global rename policy. Thank you, Nemo 12:59, маїꙗ 3 числа, 2013 (UTC)Reply[reply]

Ваш флаг администратора[исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Здравствуйте. Я стюард. Недавно сообщество приняло новую политику в отношении удаления «расширенных прав» (администратор, бюрократ, и т.д.). В соответствии с этой политикой, стюарды проверяют активность администраторов в разделах Википедии, где нет политики по снятии флагов из-за неактивности.

Вы отвечаете критерию неактивности (отсутствие правок и зарегистрированных действий в течение двух лет) на cuwiki, в котором принимаете участие Вы бюрократа и администратора. До тех пор, пока для cuwiki не разработан самостоятельный процесс пересмотра прав, применяются общие правила.

Для обсуждения вопроса о сохранении прав необходимо уведомить сообщество о том, что стюард проинформировал вас о неактивности. Если после обсуждения сообщество вынесет решение о сохранении Ваших прав, пожалуйста, оставьте сообщение для стюардов на доске объявлений и ссылку на дискуссию в местном сообществе, в ходе которой было выражено желание участников этого сообщества продолжать поддерживать Ваши права. Необходимо также продемонстрировать Ваше желание сохранить эти права.

Мы, стюарды, оценим результаты. Если примерно через месяц никакого ответа не последует, мы приступим к снятию Ваших прав администратора. В случае сомнений, мы оценим ответы и вынесем решение о том, чтобы обратиться в местное сообщество для обсуждения и пересмотра. Если у Вас возникли вопросы, оставьте, пожалуйста, сообщение на доске объявлений для стюардов.

С уважением, Rschen7754 21:26, апрїлїꙗ 8 числа, 2014 (UTC)Reply[reply]