Прѣдатєл҄ьство

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Прѣдатєл҄ьство ѱѷхологїчьно · фїлософїчьно и полїтїчьно поѩтиѥ ѥстъ ⁙ Прѣдатєл҄ьство катигорїꙗ цєнꙑ нєвѣрьного дѣꙗниꙗ ѥстъ ⁙ Цєна дѣꙗниꙗ на катигорїи вѣрꙑ основана ѥстъ ⁙ Прѣдатєл҄ьства обраꙁъ хрїстїаньство такъждє иматъ · прѣдатєлємь Їис҃а Хр҃та Июда бѣ ⁙