Прѣдъсѣдатєл҄ь Блъгарїѩ Димократїѩ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Роумєнъ Радєвъ · прѣдъсѣдатєл҄ь Блъгарїꙗ Димократїѩ отъ їаноуарїꙗ 22 дьнꙗ 2017 лѣта

Прѣдъсѣдатєл҄ь Блъгарїꙗ Димократїѩ и блъгарьскꙑ Президент на Република България · главꙑ Блъгарїѩ нꙑнѣшьнѣ нарєчєниѥ ѥстъ ⁙ Съ прѣдъсѣдатєлъ такождє ѥгожє ꙁамѣститєл҄ь · блъгарьскꙑ вицепрезидент · иꙁбранъ бꙑваѥтъ

Прѣдъсѣдатєлє Блъгарїѩ Димократїѩ отъ 1992 лѣта[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

число прѣдъсѣдатєл҄ь (срокъ) обраꙁъ врѣмѧ комма
1 Жєлю Жєлєвъ отъ їаноуарїꙗ 22 дьнꙗ 1992 лѣта до їаноуарїꙗ 22 дьнꙗ 1997 лѣта Съюз на демократичните сили
2 Пєтръ Стоꙗновъ отъ їаноуарїꙗ 22 дьнꙗ 1997 до їаноуарїꙗ 22 дьнꙗ 2002 Съюз на демократичните сили
3 Гєѡргїи Пръвановъ (1) отъ їаноуарїꙗ 22 дьнꙗ 2002 до їаноуарїꙗ 22 дьнꙗ 2007 Българска социалистическа партия
Гєѡргїи Пръвановъ (2) отъ їаноуарїꙗ 22 дьнꙗ 2007 до їаноуарїꙗ 22 дьнꙗ 2012
4 Росєнъ Плєвнєлиєвъ отъ їаноуарїꙗ 22 дьнꙗ 2012 до їаноуарїꙗ 22 дьнꙗ 2017 Граждани за европейско развитие на България
5 Роумєнъ Радєвъ отъ їаноуарїꙗ 22 дьнꙗ 2017 лѣта Независим
Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ