Jump to content

Прꙗжєнъ картофъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Прꙗжєнъ картофъ картофьно ꙗство ѥстъ ⁙ Нꙑнѣ по вьсѣмоу свѣтоу тако съмажєно ꙁємьно аблъко дѣлаѭтъ ⁙