Пєтръ Вєликꙑи

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
Пє́тръ Вєли́кꙑи

Пє́тръ А҃ Алє́ѯїѥвищь Рома́новъ и роусьскꙑ Пётр Алексе́евич Рома́нов, Пётр Вели́кий, Пётр Пе́рвый · рєкомꙑи Вєли́кꙑи · рѡсїискъ цѣсарь · послѣди отъ 1721 лѣта їмпєратѡръ ѥстъ

вїографїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Рождєнъ ѥстъ Москъвѣ їоунїꙗ 9 дьнꙗ 1672 лѣта от Р҃Х · оумьрє Санктъ Пєтєрбоурꙃѣ фєвроуарїꙗ 8 дьнꙗ 1725 лѣта

Пєтръ Вєликꙑи градъ Санктъ Пєтєрбоургъ почѧ и мъногꙑ иꙁмѣнѥниꙗ Рѡсїи дѣꙗлъ · бо жєлѣашє Рѡсїѭ сильноѭ Єѵрѡпꙑ дрьжавоѭ сътворити

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ