Jump to content

Пѫтѥшьствиѥ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Страньникъ ⁙ Помьникъ Їспанїи

Пѫтѥшьствиѥ и инако страньствиѥ · прѣдвижѥниѥ людии прѣꙃъ раꙁьнꙑ гєѡграфїчьнꙑ мѣста сѫтъ ⁙ До вѣка Ѳ҃І пѫтѥшьствиꙗ срѣдьствꙑ поꙁнаниꙗ о далєкꙑихъ дрьжавахъ бꙑшѧ ⁙ Наивѣдоми давьни страньникꙑ Иродотъ · Марко Поло и Аѳанасїи Никитинъ бѣашє ⁙ Въ врѣмѧ Вєликꙑихъ гєѡграфїчьнꙑихъ отъврьстии пѫтѥшьствиꙗ мьнѥниѥ о Ꙁємлѣ иꙁмѣнишѧ

Такъждє страньствиꙗ аѳлитїчьнъ съмꙑслъ могѫтъ имати