Роханъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Рохана ꙁнамѧ

Роханъ и англїискꙑ Rohan · страна ѥстъ · ꙗжє придѫмана Толкиномь бѣ ижє ѥѩ трилогїи ⁖ Властєл҄ь кольць ⁖ опьса

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Привєдє прьвꙑихъ посєлѥньць сѭ ꙁємлѭ Єорлъ Юнꙑи · и сталъ ихъ главоѭ имєньмъ ꙗрлъ ⁙ Роханьци кон҄ьници вєликꙑ бѣ ⁙ Ѥгда Роханъ сътворѥнъ бѣ · Гондоръ воѥваашє съ орци и Єорлъ съ кон҄ьно воиньство Гондоръ отъ падѣниѩ съпасє

Чрѣꙁъ колѣнꙑ горьци иꙁ Доунландоу поничьжити Роханъ пꙑтали сѧ · нъ ꙗрлъ Хєльмъ къ крѣпости Хєльмова Падь отоидошє ⁙ Тамъжє погꙑнѫли ѥго сꙑнꙑ и онъ самꙑи бѣ · нъ крѣпость вꙑдрьжа сътатиѥ и Роханъ побѣдилъ въ воинѣ

Ѥгожє потомъць Тєодєнъ · ꙗко Єорлъ · съпасъ Гондоръ воинѣ кольца