Свѧта Пєтра гора · Кꙑрꙑмѣ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Свѧтꙑѩ Пєтра гора · Кꙑрꙑмѣ ⁖)
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Ai-Petri.jpg

Свѧта Пєтра́ гора и оукраиньскꙑ Ай-Петрі · роусьскꙑ Ай-Петри · кꙑрꙑмьскотатарьскꙑ Ay Petri · словѣньско имѧ грьчьска ѩꙁꙑка прѣложєниѥ ѥстъ · Кꙑрꙑмьскъ горъ чѧсть ѥстъ · вꙑсиѭ 1234 мєтръ болѥ вьс҄ѣхъ Кꙑрꙑмѣ по Романъ Коша ѥстъ

ꙁьри такождє[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ