Скотъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
Скотъ

Скотъ ѥстъ тварь дѣлꙗ чл҃вѣка · така ꙗко крава або овьца ово агнѧ ⁙ Скотъ обꙑчаѥмь въ особихъ строѥниꙗхъ живѥтъ ѥстъ · сꙗ строѥниꙗ нарицаєми фарми ⁙ Такъждє скотъ ꙗко прѣдвижѥниꙗ срѣдьство авлꙗѥтъ сѧ ⁙ Скотъ даѥтъ чєловѣкоу мъноꙃи иꙁъдѣл҄иꙗ и ꙗдєниꙗ · наприкладъ

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]