Jump to content

Скотъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Скотъ

Скотъ ѥстъ тварь дѣлꙗ чл҃вѣка · така ꙗко крава або овьца ово агнѧ ⁙ Скотъ обꙑчаѥмь въ особихъ строѥниꙗхъ живѥтъ ѥстъ · сꙗ строѥниꙗ нарицаєми фарми ⁙ Такъждє скотъ ꙗко прѣдвижѥниꙗ срѣдьство авлꙗѥтъ сѧ ⁙ Скотъ даѥтъ чєловѣкоу мъноꙃи иꙁъдѣл҄иꙗ и ꙗдєниꙗ · наприкладъ

Ѥдьнѥниѥ скота нарицаѥмо ѥстъ стадо