Сєстра

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Сєстра члѣнъ сѣмиѩ жєньскаѥго пола ѥстъ ⁙ Сєстра отъ отьца и отъ матєрє родити сѧ ⁙ Она сєстрѫ или брата можєтъ имати