Сѫдъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
CourtGavel.JPG

Сѫдъ слѫжьба дѣлꙗ рѣшєниꙗ тѧжьбь и съпоръ мєждоу людьми ѥси · Сѧ слѫжьба почєсьна и трѫдьна ѥстъ · Сѫдиѥ иꙁъбираѭтъ сѧ ово приꙁначаѭтъ сѧ на сѭ слѫжьбѫ съ воли народа · Глава слѫжьбꙑ можєтъ приꙁначити сѫдиѭ на сѭ посадоу

Сѫдиѥ осѫждаѭтъ ч҃лвка на карѫ

Карами пєнѫ ꙁатворъ ово съмрьть авлꙗѭтъ сѧ