Jump to content

Сѫдъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Сѫдъ слоужьба дѣлꙗ рѣшєниꙗ тѧжьбь и съпоръ мєждоу людьми ѥстъ · Сѧ слоужьба почєсьна и троудьна ѥстъ · Сѫдиѥ иꙁбираѭтъ сѧ ово приꙁначаѭтъ сѧ на сѭ слоужьбоу съ воли народа · Глава слоужьбꙑ такождє можєтъ приꙁначити сѫдиѭ на сѭ посадоу

Сѫдиѥ осѫждаѭтъ ч҃лвка на кароу · имижє обꙑчаѥмь оплата · ꙁатворъ ово съмрьть авлꙗѭтъ сѧ