Танка

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Танка и ꙗпѡньскꙑ 短歌 · ꙗпѡнїиско стихотворѥниѥ ѥстъ · съставѣ имѣтъ жє пѧть стиховъ ѥстъ ⁙ Прьвꙑи стихъ имѣтъ пѧтъ слоговъ · а въторꙑи жє имѣтъ сєдмь · трєтии жє имѣтъ пакꙑ пѧтокъ · чєтврьтꙑи и пѧтꙑи жє имѣтъ пакꙑ сєдмь ⁙ въсѣхъ слогъ 31 ѥстъ