Jump to content

Т-34

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Т-34

T-34 съвѣтьскъ танкъ ѥстъ ⁙ Сътворѥнъ лѣта 1940 Нижьнѥмь Новъмъ Градѣ · ѥгда Вътора свѣтьна воина шьла сѫтъ​ ⁙ Отъ лѣта 1942 до лѣта 1944 Т-34 ꙗко СС҃ДС РК҃КА основьнъ танкъ авлꙗшє сѧ ⁙ Лѣта 1944 новъ танка тѷпъ ⁖ Т-34-85 ⁖ сътворѥнъ бѣ ⁙

кладѧꙁи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]