Хаикоу

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
A little cuckoo across a hydrangea(Haiga) by Yosa Buson.jpg

Хаикоу и ꙗпѡньскꙑ 俳句 · или хоккоу и ꙗпѡньскꙑ 発句 · ꙗпѡнїиско стихотворѥниѥ ѥстъ · съставѣ имѣтъ жє три стиха ⁙ Прьвꙑи стихъ имѣтъ пѧть слоговъ · а въторꙑи жє имѣтъ сєдмь· трєтии жє имѣтъ пакꙑ пѧтокъ · всѣхъ слогъ сємьнадєсѧтъ ⁙ Инꙑ творьцꙑ того нє раꙁоумѣша и писаша борꙃо · ѥдинъ обраꙁъ во умѣ дєржаща

Мацоуо Басио : Мѣсѧцѧ пастꙑрь

рєчє · милости прошѫ ·

домъ блиꙁь дороꙃи