Чипи

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Сѥмь члѣнѣ довольно кладѧꙃь нє сѫтъ
нѣции напьсаниꙗ поничьжєнꙑ могѫтъ бꙑти · бо вѣрьнъ кладѧꙃь имъжє нє сѫтъ
помощи можєши кладѧꙃь доложєниѥмь

Чи́пи и англїискꙑ Chips · картофьни соухариѥ сѫтъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Бѣашє кръмьница въ ꙁємли амєриканьсцѣ идєжє прꙗжаахѫ картофъ сирєщь ꙁємьно аблъко съ єлєѥмь ⁙ 1854 лѣта гость жє Корнєлиоусъ Вандєрбилтъ[1] приꙁъва архимагѷра Джорджа Крама[2] и рєчє ꙗко тлъстꙑ сѫтъ чѧсти ⁙ Сь жє смѣѩ сѧ сътвори ѩ тънъкꙑ ꙗко листи ⁙ Ѥгда жє гость насꙑти сѧ начѧ архимагѷръ дѣꙗти и инѣмъ такождє ⁙ Нꙑнѣ и по вьсемоу свѣтоу ꙗдꙗтъ си чипи съ ꙃєлиѥмь иꙁ мѫкꙑ прꙗжєнꙑ ⁙ Франць Фєрдинандъ · пѣвьць скотьскꙑи · рєчє · ꙗко ꙁа чипꙑ и свободѫ и оумрѣти въꙁможьно ѥстъ

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. Fox, William S. & Banner, Mae G. (April 1983). "Social and Economic Contexts of Folklore Variants: The Case of Potato Chip Legends". Western Folklore (Western States Folklore Society) 42 (2): 114–126. JSTOR 1499968.
  2. Upton, Kim (2003-07-03). "Any Way You Slice It, Potato Chip's Going Strong After 150 Years". Fort Lauderdale Sun Sentinel.