Чьрѣпахи

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Дроуꙃи съмꙑсли сѥмоу словєси или сѥи повѣсти могѫтъ бꙑти ⁙ Ꙁьри : Чьрѣпаха · съмꙑсли


Мнози чрєпаси виждь :

Чьрѣпа́хи · по латиньскꙑ Testudines[1] · рѧдъ пълꙁоунꙑ ѥстъ · ижє 360 видъ · 14 сѣмьиствъ и 2 подърѧдꙑ иматъ ⁙ Живѫтъ водѣ и соушѣ сѫтъ ⁙ Отъ давьнихъ врємєнъ чрѣпахи ꙁнакомъ мѫдрости слѫтъ ⁙ Чрѣпахъ строѥниѥ нѣсьмє съплоутати съ дроугꙑ класꙑ ⁙ Чрѣпахи соѵхопѫтьнꙑѩ и прєсноводнꙑѩ ѥстє ⁙

Такъждє онижє ѥстъ єктѡѳєрмꙑ · сирѣщь хладьнокръвьнꙑѩ · кръвь ихъ ꙗко вънѣщьнꙗ срєда сѧ съмѣнꙗѥтъ ⁙ Мъногꙑ по врємєнамъ лѣта сѧ прєсєлꙗѭтъ · нѣции видꙑ нѣстъ ⁙

Охота бѣ на чьрѣпахъ дабꙑ мѧсо полоучити · Морьскꙑ чрѣпахи рꙑбальскꙑ мрєжахъ оумираѭтъ сѫтъ ⁙

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. la:Testudines