Jump to content

Ꙁападъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Ꙁападъ ѥдьна отъ чєтꙑрьхъ странъ свѣта ѥстъ ꙗжє въстокоу противьна ⁙ Вєчєроу сѫщоу Слъньцє на ꙁападѣ вьсєгда ѥстъ ⁙ Планита Ꙁємлꙗ сѧ вращаѥтъ отъ ꙁапада къ въстокоу

Свѣта странꙑ
  Сѣвєръ  
Ꙁападъ Въстокъ
  Югъ