Ꙁнаниꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Ꙁнаниѥ єси любомѫдриѥ ѥстъ ⁙ Сє ѥстъ ѥжє чєловѣкъ раꙁоумєѥтъ и можєтъ корꙑстатисѧ дѣлꙗ своѥго житиꙗ и доуховьнаѥго роста ⁙ Ꙁнаниꙗ раꙁьни обраꙁи сѫтъ · напримѣръ о жиꙁни · о наоукахъ · о вѣрѣ ⁙