Ꙗснъ сънъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Ꙗ́снъ съ́нъ сѧ такꙑи сънъ нарицаѥтъ · идє чьловѣкъ раꙁоумѣваѥтъ сѧ съпѧщь ⁙ Ꙗснѣѥмь сънѣ чловѣкоу съвѣсть ꙗко рѣснотѣ ѥстъ