Ꙗснъ сънъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Ꙗ́снъ съ́нъ сѧ такꙑи сънъ нарицаѥтъ · идє чьловѣкъ раꙁоумѣваѥтъ сѧ съпѧщь[1] ⁙ Ꙗснѣѥмь сънѣ чьловѣкоу съвѣсть ꙗко рѣснотѣ ѥстъ

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. Lucid Dreaming FAQ LaBerge, S. & Levitan, L. (2004). Version 2.3