ABBA

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

ABBA свєньска моусїкальна сѷнкротима иꙁ Стоколма ѥстъ · ижє пѣсни стѷлѣ ⁖ єѵрѡдѷско ⁖ творила бѣ ⁙ Бꙑшѧ ѥи Агнєта Фєл҄ьскогъ · Бїорнъ Оул҄ьвє · Бєни Андєрсонъ и Анни Фридъ Лѷнгстадъ ⁙ Сѷнкротима 1972 лѣта сътворѥна бѣ ⁙

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

До 1969 лѣта сѷнкротимꙑ оучѧстьници личьни пѣвьчьскꙑ троудꙑ творили бѣ ⁙ 1969 лѣта сѷнкротима Björn & Benny сътворѥна бѣ · ꙗжє дъва оучѧстника въ нѣи бꙑшѧ ⁙ 1972 лѣта вьси чєтꙑрє пѣвьца совъмѣстьнъ троудъ почѧшѧ ⁙ Лѣта 1973 нꙑнѣшьнѥ сѷнкротимꙑ имѧ авило сѧ · оножє ис прьвꙑихъ боукъвъ имєнъ оучѧстьниковъ съставлѥно ѥстъ ⁙ Лѣта 1983 оучѧстьники сѷнкротимꙑ мъного бѣдъ стали имѣти · нъ лѣта 2021 они дєсѧть новꙑихъ пѣсьнъ напьса ⁙