The Carpenters

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Carpenters - Nixon - Office.png

The Carpenters · амєрїканьскꙑ моусїкальна сѷнкротима иꙁ града Даоуни ѥстъ · ижє пѣсни стѷлѣ мѧгъкъ рокъ и англїискꙑ soft rock сътворѧшє ⁖ Бꙑшѧ ѥи Ричардъ Карпєнтєръ и Карєнъ Карпєнтєръ ⁙