Єѳїопїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Єѳїопі́ꙗ Съвѫ́ꙁьна Димократі́ꙗ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъЄѳїопїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Адисъ Абєба
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ Амхарьскъ
пространиѥ  
- вьсѩ 1 127 127 х҃м²
въсєлѥниѥ 75 067 000

Єѳїопі́ꙗ и амха́рьскꙑ ኢትዮጵያ · єпїсимьно имѧ Єѳїопїꙗ Съвѫꙁьна Димократїꙗ и амха́рьскꙑ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ · Афрїцѣ дрьжава ѥстъ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ амхарьскъ ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Адисъ Абєба ѥстъ ⁙ Єѳїопїи людии 75 лєѡдръ обитаѥтъАфрїкꙑ дрьжавꙑ
Алгєрїꙗ • Ангола • Бєнин • Боцоувана • Бороукина Фасо • Боуроунди • Габонъ¹ • Гамбїꙗ • Гана • Гвинєꙗ • Гвинєꙗ-Биссаоу • Джибоути • Єгѷптъ • Єрѷѳрїꙗ • Єѳїопїꙗ • Єкватора Гвинєꙗ • ꙁамбїꙗ • ꙁимбабвє • Камєроун • Кєньꙗ • Конго-Браꙁабиль • Конго-Киншаса (ꙁаиръ) • Комора • Кот-д'Ївоур • Лєсото • Либєрїꙗ • Либѷꙗ • Мадагаскаръ • Малаоуи • Мали • Мароко • Маѵританїꙗ • Маѵрици • Моꙁанбикъ • Намибїꙑ • Нигєръ • Нигєрїꙗ • Роуанда • Сєнегаль • Сєѷшєли • Сїєра Леонє • Сомалїꙗ • Сваꙁиландъ • Свѧтъ Томє и Принсипє • Соуданъ • Танꙁанїꙗ • Того • Тѷнїсъ • Оуганда • Чадъ • Южьна Афрїка • Южьна Соудан

нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Сомалиландъ • Поунтоландъ • Ꙁападьни Сахара

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ