Єѳїопїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Єѳїопі́ꙗ Съвѫ́ꙁьна Димократі́ꙗ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъЄѳїопїꙗ ха́рта

стольнъ градъ Адисъ Абєба
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ Амхарьскъ
пространиѥ  
- вьсѩ 1 127 127 х҃м²
въсєлѥниѥ 75 067 000

Єѳїопі́ꙗ и амха́рьскꙑ ኢትዮጵያ · єпїсимьно имѧ Єѳїопїꙗ Съвѫꙁьна Димократїꙗ и амха́рьскꙑ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ · Афрїцѣ дрьжава ѥстъ ⁙ Дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ амхарьскъ ѥстъ ⁙ Стольнъ градъ Адисъ Абєба ѥстъ ⁙ Єѳїопїи людии 75 лєѡдръ обитаѥтъ

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ