Атомъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Атомъ · сѷмволъ оучєниꙗ ѥстъ

Атомъ · отъ дрєвл҄ьнѥгрьчьска словєсє ἄτομος и словѣньскꙑ нєдѣлимъ ⁙ Наимала вєщьства чѧсть ѥстъ · ꙗжє ѥго химїчьскꙑ своиства носитъ ⁙ Поѩтиѥ ⁖ атомъ ⁖ грьчьскꙑи оучєнꙑи мѫжь Димокрїтъ Є҃ вѣцѣ до Х҃Р въвѣдє ⁙ Атомъ иꙁъ ꙗдра и илєктрѡнъ състоитъ ѥстъ · а ꙗдро атома прѡтони и нєитрони съдрьжитъ ѥстъ ⁙ Илєктрѡни въкрѫгъ ꙗдра сѧ вращаѭтъ ⁙

Ащє илєктрѡнъ число равьно прѡтонъ числѫ · тъ атомъ нєитрал҄ьнъ ꙁарѧдъ иматъ ⁙ Ащє с҄и чисмєна нє равьнꙑ сѫтъ · тъ такꙑи атомъ рєкомъ їонъ[1] ⁙ Такъждє прѡтонъ число атомѣ химїчьскꙑ стїхїѩ числѫ сꙗ вєщьства въ пєрїодичьсцѣ сѷстимѣ равьно ѥстъ ⁙ Съвѧꙁьни атомꙑ молєкоулꙑ обраꙁоуѭтъ ѥстъ ⁙

Нꙑнѣ атомьна сила можєтъ давати топло дѣлꙗ людии ⁙ Прьво атомьноилєктрїчьно стасїѥ съꙁиждѥно бѣашє лѣта 1954 градѣ Обниньсцѣ (СС҃ДС) ⁙

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. Atom // IUPAC Gold Book