Jump to content

Банька

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

42°42′ с҃ш 23°08′ в҃д / 42.7° с҃ш 23.133333° в҃д. (G)


Ба́нькꙗ
градъ
Дрьжава Блъгарїѩ ꙁнамѧ Блъгарїꙗ
Людии обитаѥтъ 10 872


Видъ иꙁ Баньки града на Витошоу гороу · ꙗжє ꙁадѣ видьна ѥстъ

Ба́нькꙗ и блъгарьскꙑ Ба̀нкя · Блъгарїѩ Софїѩ градьскꙑ области градъ ѥстъ · жє блиꙁоу 10 х҃м на ꙁападѣ отъ стольна града Со́фїꙗ отъстоитъ ⁙ С҄ь сєлєниѥ родьно мѣсто нꙑнѣшьнꙗ Блъгарїѩ прѣдъсѣдатєлꙗ Боика Борисова ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 10 тꙑсѫщь

Мъногꙑ людиѥ отъ дроугъ мѣстъ дрьжавꙑ с̑ьдє почиваѭтъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Въ лѣто 1969 сєло Банькꙗ нарєчєно градъ бѣ ⁙ Дєсѧть лѣта по толѣ въшєлъ съставъ Софїѩ града области бѣ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]


Блъгарїѩ гради
Аїтъ • Асєнѥвъ Градъ • Банька • Благоѥвъ Градъ • Ботєвъ Градъ • Варна • Вєлинъ Градъ • Видинъ • Враца • Габрово • Горьна Орѣховица • Гоцє Дѣл҄ьчєвъ • Димитровъ Градъ • Добричь • Дѫбьница • Єлхово • Каꙁан҄ьлъкъ • Карлово • Карнобатъ • Крѣсьна • Кръджали • Кюстєндилъ • Ламъ • Ловьча • Мєльникъ • Монтана • Нова Ꙁагора  • Паꙁарджикъ • Панагѷрищє • Пєрьникъ • Пєтричь • Пєщєра • Плѣвьнъ • Пльсковъ • Прѣѩславл҄ь • Пѷргъ • Раꙁградъ • Роусє • Самоковъ • Санда́нскꙑи • Свищовъ • Сєвлиѥво • Силистра • Сливьнъ • Смольнъ • Софїꙗ • Стара Ꙁагора • Троꙗнъ • Тръново • Тръговищє • Фїлїппополь • Харманли • Хасково • Шоумьнъ • Ꙗмболъ