Тръново

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
Тръново
гра́дъ
ꙁнакъ
Veliko-Tarnovo-coat-of-arms.svg
ꙁнамѧ
Veliko tarnovo flag.png
Дрьжава Блъгарїѩ знамѧ Блъгарїꙗ
Людии обитаѥтъ 70 320


Тръново и блъгарьскꙑ Велико Търново · Блъгарїѩ Вєликотръновьска область гла́вьнъ гра́дъ ѥ́стъ ⁙ Люди́и обита́ѥтъ 70 320.

видꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Вътора Блъгарьска цѣсарьства прьвꙑи стольнъ градъ бѣ · Тамо сѧ събирѫтъ Блъгарьска Велика Людьска Събраниꙗ


Блъгарїѩ гради Bulgaria stub.svg
Аитосъ • Асєнѥвъ Градъ • Банька • Благоѥвъ Градъ • Ботєвъ Градъ • Варна • Вєлинъ Градъ • Видинъ • Враца • Габрово • Горьна Орꙗховица • Гоцє Дѣльчєвъ • Димитровъ Градъ • Добричь • Дѫбьница • Єлхово • Каꙁан҄ьлъкъ • Карлово • Карнобатъ • Крѣсьна • Кръджали • Кюстєндилъ • Ламъ • Ловєчъ • Мєльникъ • Монтана • Нова Ꙁагора  • Паꙁарджикъ • Панагюрищє • Пєрникъ • Пєтричь • Пєщєра • Плєвьнъ • Пльсковъ • Прѣѩславл҄ь • Пѷргъ • Раꙁградъ • Роусє • Самоковъ • Санда́нскꙑи • Свищовъ • Сєвлиѥво • Силистра • Сливєнъ • Смолꙗнъ • Софїꙗ • Стара Ꙁагора • Троꙗнъ • Тръново • Тръговищє • Фїлїппополь • Харманли • Хасково • Шоумьнъ • Ꙗмболъ