Блѫдъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Блѫдъ ѥстъ дѣꙗниѥ дѣлꙗ приѥмьности ⁙ Сѥ дѣꙗниѥ чинити сѧ мєждоу мѫжомъ и жєноѭ ⁙ Послѣ сѥго дѣꙗниꙗ онѣ раꙁъводѧтисѧ и нє рождаѭтъ чадъ ⁙ Отъ блѫдоу чадъ нє имѫтъ · нъ ащє чадъ имѫтъ · тъ рєкѫтъ ихъ баистроукъ ⁙ Дѣлꙗ блѫдоу имѫтъ мѣсто дѣлꙗ оного рькомоѥ блѫдилищє

Хрїстїаньствѣ блѫдъ грѣхомь сѧ авлꙗѥтъ ⁙

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Всєлєнскаѧ мрєжа[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]