Грѣхъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Обраꙁъ грѣховъ въ срьдьцє чєловѣка

Грѣхъ ѥстъ ꙁълодѣꙗниѥ чєловѣка ⁙ Грѣхъ ꙁабранєно чинити · ибо чєловѣкъ ꙁа грѣхъ Богомь сѧ караѥтъ

Грѣхъ бꙑсть:

хрїстїаньство[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Православ҄ии осмь главьнꙑхъ грѣховъ пьсанꙑ сѫтъ · а каѳоликїсмъ иматъ обраꙁъ рєкомꙑи сєдмъ съмрьтнꙑихъ грѣхъ

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]