Бєсѣда:Єнкѷклопєдїꙗ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

О члѣна имєнє[исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Съ члѣнъ нє ѥдино напьсаниѥ на главьнѣ страницѣ на обоѥмъ аꙁъбоукъви (кѷри́ллова и климєнтова) дрьжитъ : съ кѷрилловꙑихъ боукъвъ напьсано ѥстъ ⁖ ⰧⰍⰫⰍⰎⰑⰒⰡⰄⰊⰡ ⁖ /Ѩкѷклопѣдїѣ/ · ꙗко и на Википєдїѩ ꙁнака ѥстъ · ижє отъ климєнтово напьсаниѥ раꙁличаѥтъ сѧ ⁙ Нє трѣбѣ ли пръвꙑ дъвє боукъви ꙁамѣнитъ съ ⁖ ⰅⰐ ⁖ /ЄН/ · или въ климєнтово напьсаниѥ намѣсто ⁖ Єнкѷклопє́дїꙗ ⁖ пъсатъ ⁖ Ѧкѷклопє́дїꙗ ⁖ ноуждно ѥстъ ? Васі́лъ блъга́рьскꙑ 08:35, їоу́нїꙗ 26 числа, 2010 (UTC)

  • Климєнтовьска и кѷрилловьска орѳографїѩ иꙁъвода раꙁличьна ѥстє · грьчьскꙑ и мъноꙃи дроугꙑ словєса раꙁьна аꙁъбоуквоу раꙁьнъ видъ имѫтъ ⁙ Посємоу с̑ьдє толико климєнтовицѥѭ пишємь ⁙ О́илЪ 09:08, їоу́нїꙗ 26 числа, 2010 (UTC)
    • Съдравъ бъди дроужє · ꙁанє помощь даѥшь грєшнаго Васі́лїꙗ · нъ вътораꙗ чѧстъ въпросъ мои ѥстъ ащє климєнтово напьсаниѥ исправитъ на ⁖ Ѧкѷклопє́дїꙗ ⁖ нє ноуждно ѥстъ ? Бо Ѧ=Єн (съ нѫсомъ) ⁙ Въ съ съмꙑсьлъ въ члѣнъ Рѡсі́ꙗ намѣсто ⁖ брꙗньска областъ ⁖ пьсано ⁖ Брѧньска область ⁖ ѥстъ · иже блаꙁнъ дрьжитъ (⁖ н ⁖ иꙁлишно ѥстъ) ⁙
      ещё раз, спасибо! Васі́лъ 11:04, їоу́нїꙗ 26 числа, 2010 (UTC)
      • ⁖ Єнкѷклопє́дїꙗ ⁖ грьчьско слово ѥстъ и грьчьскꙑмь видомь сѧ пишєтъ (с̑ьдє жє правила виждь) ⁙ Брꙗньскꙑ области имѧ аꙁъ исправихъ ⁙ О́илЪ 11:22, їоу́нїꙗ 26 числа, 2010 (UTC)