Врѣмѧ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
Нꙑнѣ маїꙗ 20 дьнъ 2018 лѣта · 05:57 (UTC)

Врѣ́мѧ фѷꙁїчьно и фїлософичьно поѩтиѥ ѥстъ · простора и врѣмєнє точиѥ ѥстъ ⁙ Фѷꙁїчьна мѣра врѣмєнє по ММ҃С дєѵтєролєпто ѥ́стъ ⁙ Оучє́ниѥ о мѣ́рѣ врѣ́мєнє хронологїꙗ ѥстъ ⁙ Врѣмєнє обраꙁьць по М҃ОС ⁖ ISO 8601 ⁖ ѥ́стъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]