Jump to content

Вѡлна

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Обраꙁъ стригѫти овьцѫ

Волна сѫтъ космꙑ и власꙑ скота и ꙁвѣрꙗ ⁙ Волна вєльми важьна дѣлꙗ чєловѣка · ибо вльна ѥстъ члѣнъ одєждꙑ ⁙ Волна даѥтъ тепло дѣлꙗ чєловѣка и иꙁъбавлꙗѥтъ ѥго отъ съмрьти и хладоу и мраꙁоу

Вльна бꙑсть покровьна и поушьна ѥстъ ⁙ Космꙑ покровьнꙑ вльнꙑ вєльми длъгꙑ сѫтъ · ихъжє съмꙑслъ въ охранѣ ꙁвѣрꙗ сѫтъ ⁙ Власꙑ жє поушьнꙑ вльнꙑ топло дѣлꙗ ꙁвѣрꙗ съхранꙗѭтъ ѥстъ ⁙

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]