Jump to content

Ганꙁєискъ съвѫꙁъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Харта

Ганꙁєискъ съвѫꙁъ и нѣмьчьскꙑ die Hanse · Сѣвєрьнꙑ Єѵрѡпꙑ тръговъ и полїтїчьскъ съвѫꙁъ мєждоу Г҃І и Ꙁ҃І вѣкома бѣ ⁙ Въ с҄ь съвѫꙁъ болѥ съта градовъ блиꙁъ Балтьска морꙗ въходи · ѥжє отъ Лондона на ꙁападѣ до Нова Града на въстоцѣ сѫтъ ⁙ Главьни гради Хамбоургъ и Любєкъ бѣ ⁙

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]