Jump to content

Ѫгълъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Гєѡлогїчьскъ ѫгълъ ⁖)
Како рєкѫтъ ѫгълꙑ
Гєѡлогїчьскъ ѫгълъ

Ѫгълъ и инако кѫтъ · гєѡмєтрїчьскъ обраꙁъ ѥстъ ⁙ Ѫгълъ дъвома чрьтама обраꙁованъ · ꙗжє иꙁъ ѥдьнꙑ тъчьци начѧло бєрѫтъ ѥстъ ⁙ Сꙗ тъчька рєкома врьшина ѫгъла ⁙ По Мєждоународьнѣ мѣръ сѷстимѣ ꙁначєниꙗ ѫгъла мѣра радїанъ ѥстъ · нъ такъждє и дроуꙃими мѣрами людиѥ сѧ польꙃоуѭтъ · наприкладъ градъ ово дєѵтєролєпто ѥстъ ⁙

гєѡмєтрїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Ѫгъла ꙁнакъ ∠ ѥстъ · онъжє 1634 лѣта въвѣдѥнъ бѣ ⁙ Ѫгълꙑ бꙑваѭтъ вънѣщьни и вънѫтрьни сѫтъ ⁙ На видѣ сѥи страницѣ ∠CBA сѫтъ вънѫтрьнь · а ∠ABC сѫтъ вънѣщьнь ⁙ Чрьта · ꙗжє иꙁъ врьшинꙑ ѫгъла исходитъ · и сѣи ѫгълъ на дъва равьнꙑихъ ѫгъла дѣлитъ · рєкома бїсєктрїса ⁙ Такъждє кѫтъ бꙑваѥтъ:

  • остръ (<90°)
  • правъ (=90°)
  • тѫпъ (отъ 90° до 180°)
  • раꙁъврьтъ (=180°)
  • вꙑпоукълъ (отъ 180° до 360°)
  • пльнъ (=360°)

гєѡграфїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Гєѡграфїѩ поѩтиѥ ⁖ гєѡлогїчьскъ ѫгълъ ⁖ и англїискꙑ azimuth сѫтъ ⁙ Сѥ ѥстъ кѫтъ мєждоу чрьтоѭ · ꙗжє къ сѣвєроу направлѥна ѥстъ · и чрьтоѭ · ꙗжє въ къжъдоу страноу направлѥна сѫтъ ⁙ Ꙁьри тавлїѥ нижє :

Сѣвєръ 0° або 360°
Въстокъ 90°
Югъ 180°
Ꙁападъ 270°