Jump to content

Дрьжавьна самостоꙗтѣль

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
ѤА҃Д брань ꙁа дрьжавьноу самостоꙗтѣль · І҃Ѕ сътолѣтиѥ по Х҃Р

Самостоꙗ́тѣль народа · ꙁємли или дрьжавꙑ можєтъ бꙑти · ихъжє въсєлѥниѥ или ѥго чѧсть власть въ рѫцѣхъ своꙗ имѫтъ и посѥмоу власть надъ ꙁємли просторомь такождє имѫтъ ⁙ Мъногꙑ дрьжавꙑ самостоꙗтѣльнꙑ стали сѫтъ тъкъмо послѣди брани или послѣди распада дроугꙑ дрьжавꙑ · на прикладъ тѣ ССД҃С и ССД҃Ю ѥстє