Съвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи Съвѫꙁъ

ⱄⱏⰲⱑⱅⱐⱄⰽⱏ ⱄⱁⱌⰺⰰⰾⰺⱄⱅⰺⱍⱐⱄⰽⱏ ⰴⰺⰿⱁⰽⱃⰰⱅⰺⰺ ⱄⱏⰲⱘⰸⱏ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ ССД҃С ⁖)

Съвѣ́тьскъ Социалисти́чьскъ Димократі́и Съвѫ́ꙁъ
Союз Советских Социалистических Республик


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Съвѣтьскъ Социалистичьскъ Димократїи Съвѫꙁъ ха́рта

стольнъ градъ Москва
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ роу́сьскъ ѩꙁꙑ́къ
самостоꙗтѣль
1922
пространиѥ  
- вьсѩ 22 492 200 х҃м²
въсєлѥниѥ 297 050 000

Съвѣ́тьскъ Социали́стичьскъ Димократі́и Съвѫ́ꙁъ или ССД҃С и роусьскꙑ СССР, Союз Советских Социалистических Республик · въстока Єѵрѡпꙑ и сѣвєра Асїѩ дрьжава ⁙ Стольнъ градъ Москва ⁙ Дрьжавьнъ роусьскъ ѩꙁꙑкъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Сътворєнъ лѣ́та 1922 по ѥдинѥнии съвѣтьскъ Рѡсїѩ · Оукраинꙑ · Бѣлꙑ Роуси и Ꙁакаѵкасїискꙑ Съвѫꙁьнꙑ Димократїѩ

димократїѩ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Отъ 1956 до 1991 лѣта Съвѣтьскѣ Съвѫꙁѣ
пѧть на дєсѧтє димократїѩ бѣахѫ
ꙁнамѧ димократїꙗ стольнъ градъ USSR Republics Numbered Alphabetically in russian.png
1 Flag of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic (1956–1991).svg Аꙁѣрбаичаньска СС҃Д Бакꙑ
2 Flag of the Armenian Soviet Socialist Republic (1952–1990).svg Армєньска СС҃Д Єрєванъ
3 Flag of the Byelorussian Soviet Socialist Republic (1951–1991).svg Бѣлорусьска СС҃Д Мѣньскъ
4 Flag of the Georgian Soviet Socialist Republic (1951–1990).svg Гєѡргїиська СС҃Д Тбилиси
5 Flag of the Kazakh Soviet Socialist Republic.svg Каꙁашьска СС҃Д Алматꙑ
6 Flag of the Kyrgyz Soviet Socialist Republic.svg Кꙑргꙑꙁьска СС҃Д Фроунꙁє
7 Flag of the Latvian Soviet Socialist Republic (1953–1990).svg Латвїиска СС҃Д Рига
8 Flag of the Lithuanian Soviet Socialist Republic (1953–1988).svg Литъвьска СС҃Д Вилн҄ь
9 Flag of the Moldavian Soviet Socialist Republic (1952–1990).svg Молдовьска СС҃Д Кишинєвъ
10 Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (1954–1991).svg Рѡсїиска СС҃СД Москъва
11 Flag of the Tajik Soviet Socialist Republic.svg Таджикьска СС҃Д Доушанбє
12 Flag of the Turkmen Soviet Socialist Republic (1973–1991).svg Тѷркмєньска СС҃Д Ашхабадъ
13 Flag of the Uzbek Soviet Socialist Republic (1952–1991).svg Оуꙁбєкьска СС҃Д Тошкєнтъ
14 Flag of the Ukrainian Soviet Socialist Republic.svg Оукраиньска СС҃Д Кꙑѥвъ
15 Flag of the Estonian Soviet Socialist Republic (1953–1990).svg Єстьска СС҃Д Талинъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ