Дъва

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Дъва · чисмѧ ѥстъ · цѣло чисмѧ мєждоу ѥдинѣмь и трьми ѥстъ ⁙ Аравьскꙑ прьстꙑ пишєтъ сѧ ⁖ 2 ⁖ · Климєнтовꙑ ⁖ В҃ ⁖ · Кѷрїлловꙑ ⁖ Ⰱ҃