Ѥдинъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Ѥдинъ · наимьн҄ьшєѥ отъ ѥстьствьньнъ чисмєнъ ѥстъ · цѣло чисмѧ мєждоу николикомь и дъвѣма ѥстъ ⁙ Аравьскꙑ прьстꙑ чисмѧ ⁖ 1 ⁖ пишємо ѥстъ · римски жє ⁖ I ⁖ · Климєнтовꙑ жє ⁖ А҃ ⁖ · Кѷрїлловꙑ жє сѧ ⁖ Ⰰ҃ ⁖ ꙗвлꙗѥтъ ⁙ Такъждє ѥдиницєѭ сѧ рєчєтъ

Єллинскаꙗ маѳиматїка ѥдиницѫ ꙗко начѧло иꙁчислѣниꙗ иꙁоучаашє · а нє ꙗко сѫщєѥ чисмѧ · ѥжє Єѵклїдъ ꙗко ѥликожє мъножьство ѥдиницъ опрѣдѣлꙗ

Оумъножьшоу сѧ ѥликоужє чисмєни ѥдинократꙑ толикожє имомо ѥстъ :