Китъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Гръбьнъ итъ

Китꙑ и латиньскꙑ Cetacea · вєликъ морьскъ млѣкосъсѫщь ꙁвѣрии сѣмиꙗ ѥстъ · иꙁ ихъжє синь китъ наивєликъ ꙁвѣрь свѣтѣ ѥстъ длъготоѭ до триѥ дєсѧтє мєтръ и вѣсомь до съта и пѧти дєсѧтє тонъ[1]

єтѷмологїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Словѣньско слово китъ отъ грьчьска κῆτος поѩто ѥстъ · ꙗко ꙁъванꙑ сѫтъ морьскꙑ чоудьнꙑ ли ꙁълꙑ ли ꙁвѣриѥ мѷѳѣхъ и пьсаниꙗхъ · иꙁ ихъжє вѣдомъ ѥстъ наприкладъ лєвиаѳанъ[2][3]

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. Жизнь животных, под ред. С. П. Наумова и А. П. Кузякина, в 6 томах. — М.: Просвещение, 1971. — Т. 6. — С. 256—266.
  2. Кит // Библейская энциклопедия архимандрита Никифора. — М., 1891—1892.
  3. Кит // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1908—1913.