Jump to content

Крѷптонъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Крѷптонълампа

Крѷптонъ · ꙁнакъ Kr · аєръ ѥстъ ⁙ Ѥгожє число въ пєрїодичьсцѣ сѷстимѣ 36 ѥстъ ⁙ Атомьна масса 83,798  г/молъ ѥстъ ⁙


Химїчьскꙑ стїхїѩ
Пєрїодъ 1: • 1.Водородъ (H) • 2.Илїѥ (He)

Пєрїодъ 2: • 3.Лїѳїѥ (Li) • 4.Вирѷлїѥ (Be) • 5.Ворїѥ (B) • 6.Ѫглѥродъ (C) • 7.Аꙁѡто (N) • 8.Кꙑсьлородъ (O) • 9.Фѳорїѥ (F) • 10.Нєонъ (Ne)


Пєрїодъ 3: • 11.Натрїѥ (Na) • 12.Магнисїѥ (Mg) • 13.Аргїлїѥ (Al) • 14.Пѷрїтїѥ (Si) • 15.Фѡсфоръ (P) • 16.Сѣра (S) • 17.Хлѡрїѥ (Cl) • 18.Аргонъ (Ar)


Пєрїодъ 4: • 19.Калїѥ (K) • 20.Асвєстїѥ (Ca) • 21.Скандїѥ (Sc) • 22.Тїтанїѥ (Ti) • 23.Ванадїѥ (V) • 24.Хрѡмїѥ (Cr) • 25.Манганїѥ (Mn) • 26.Жєлѣꙁо (Fe) • 27.Ковалтїѥ (Co) • 28.Нїкєлїѥ (Ni) • 29.Мѣдь (Cu) • 30.Ѱєѵдаргѷръ (Zn) • 31.Галлїѥ (Ga) • 32.Гєрманїѥ (Ge) • 33.Арсєнїко (As) • 34.Сєлинїѥ (Se) • 35.Врѡмїѥ (Br) • 36.Крѷптонъ (Kr)


Пєрїодъ 5: • 37.Роувїдїѥ (Rb) • 38.Стронтїѥ (Sr) • 39.Ѷттрїѥ (Y) • 40.Ꙁїрконїѥ (Zr) • 41.Нїовїѥ (Nb) • 42.Молѷвдєнїѥ (Mo) • 43.Тєхнитїѥ (Tc) • 44.Роуѳинїѥ (Ru) • 45.Родїѥ (Rh) • 46.Палладїѥ(Pd)  • 47.Сьрєбро (Ag)  • 48.Кадмїѥ (Cd) • 49.Їндїѥ (In) • 50.Кассїтєръ (Sn) • 51.Антїмонїѥ (Sb) • 52.Тєллоурїѥ (Te) • 53.Їѡдїѥ (I) • 54.Ѯєнонъ (Xe)


Пєрїодъ 6:  • 55.Кєсїѥ (Cs) • 56.Варїѥ (Ba) • (57-71.Ланѳаноїди)  • 72.Афнїѥ (Hf) • 73.Танталїѥ (Ta) • 74.Волфрамїѥ (W) • 75.Ринїѥ (Re) • 76.Осмїѥ (Os) • 77.Їрїдїѥ (Ir) • 78.Лєѵкохрисъ (Pt) • 79.Ꙁлато (Au) • 80.Рьтѫть (Hg) • 81.Ѳаллїѥ (Tl) • 82.Олово (Pb) • 83.Вїсмоуѳїѥ (Bi) • 84.Полѡнїѥ (Po) • 85.Астато (At) • 86.Радонъ (Rn)


Пєрїодъ 7:  • 87.Франкїѥ (Fr) • 88.Радїѥ (Ra) • (89-103.Актїноїди) • 104.Рєѳєрфордїѥ (Rf) • 105.Дѫбьнїѥ (Db) • 106.Сиборгїѥ (Sg) • 107.Борїѥ (Bh) • 108.Хасїѥ (Hs) • 109.Маитнєрїѥ (Mt) • 110.Дармщадтїѥ (Ds) • 111.Рионтгєнїѥ (Rg) • 112.Копєрникїѥ (Cn) • 113.Нихонїѥ (Nh) • 114.Флєровїѥ (Fl) • 115.Московїѥ (Mc) • 116.Ливєрморїѥ (Lv) • 117.Тєннєсинъ (Ts) • 118.Оганєсонъ(Og)


Ланѳаноїди:  • 57.Ланѳанїѥ (La) • 58.Димитрїѥ (Ce) • 59. Прасїнодѷмїѥ (Pr) • 60.Нєодѷмїѥ (Nd) • 61.Промиѳїѥ (Pm) • 62.Самарїѥ (Sm) • 63.Єѵрѡпїѥ (Eu) • 64.Гадолинїѥ (Gd) • 65.Тєрвїѥ (Tb) • 66.Дѷспросїѥ (Dy) • 67.Олмїѥ (Ho) • 68.Єрвїи (Er) • 69.Ѳоулїѥ (Tm) • 70.Ѷттєвбїѥ (Yb) • 71.Лоутитїѥ (Lu)


Актїноїди:  • 89.Актїнїѥ (Ac) • 90.Ѳорїѥ (Th) • 91.Прѡтактїнїѥ (Pa) • 92.Оуранїѥ (U) • 93.Посїдѡнїѥ (Np) • 94.Плоутѡнїѥ (Pu) • 95.Амєрїкїѥ (Am) • 96.Кюрїѥ (Cm) • 97.Бєрклїѥ (Bk) • 98.Калифорнїѥ (Cf) • 99.Аинщаинїѥ (Es) • 100.Фєрмїѥ (Fm) • 101.Мєндєлєвїѥ (Md) • 102.Нобєлїѥ (No) • 103.Лаѵрєнсїѥ (Lr)


ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ