Ѯєнонъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
Ѯєнонълампа

Ѯєнонъ · ꙁнакъ Xe · аєръ ѥстъ ⁙ Ѥгожє число въ пєрїодичьсцѣ сѷстимѣ 54 ѥстъ ⁙ Атомьна масса 131.293(6) г҃/молъ ѥстъ ⁙

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ