Любодѣꙗниѥ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
Опись Любодѣꙗниꙗ

Любодѣꙗниѥ єси дѣꙗниѥ чинимо мѫжомъ съ жєноѭ дѣлꙗ приѥмьности и продльжѥниꙗ рода члвьчьского

Мъногꙑ лѧнкꙑ мьнѧтъ бо сѥ дѣꙗниѥ подобаѥмо людиѥмъ · бєꙁъ любодѣꙗниꙗ родъ члвьчьскъ прѣстанѥтъ бꙑти

Любодѣꙗниѥ такъждє ѳєологїчьскъ обраꙁъ иматъ ⁙ Наприкладъ хрїстїаньствѣ · исламѣ сѥ дѣꙗниѥ нє подобаѥмо людиѥмъ ⁙ Афрїканьско жє ѩꙁꙑчьство обърѧдꙑ любодѣꙗниꙗ иматъ

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]