Difference between revisions of "Польꙃєватєлꙗ бєсѣда:Vasilcho/Гла́вьна страни́ца"

Jump to navigation Jump to search
→‎Видъ новъ: мьнѥниѥ
(→‎Видъ новъ: new section)
(→‎Видъ новъ: мьнѥниѥ)
 
'''[[По́льꙃєватєл҄ь:Tiskin/Гла́вьна страни́ца|Сьдє]]''' аꙁъ страницѧ видъ новъ прѣдлагаѭ ⁙ Мꙑшлѭ ꙗко краи кроугли нє благо сѫтъ · ꙁьри о томъ главьнѫ страницѭ раꙁдєла роусьска ⁙ Мꙑшлѭ такождє ꙗко єнкѷклопєдїчьнꙑимъ ѳємꙑмъ чрьнꙑимъ пьсанꙑмъ бꙑти · а бєꙁ видъ съпроводитєльнꙑихъ ⁙ [[По́льꙃєватєл҄ь:Tiskin|Tiskin]] 08:49, їаноуа́рїꙗ 8 числа, 2011 (UTC)
* Аꙁъ доумаѭ · бо наидобр҄ии видъ будєтъ · ащє дъва обраꙁа съвъмѣстити и на ихъжє основѣ нѣкꙑи ѥдинъ сътворити ⁙ О видꙑ чѧстъно съласьнъ ѥсмь · чьто их нꙑнѣ вєльми мъного сѫтъ ⁙ [[По́льꙃєватєл҄ь:ОйЛ|О́илЪ]] 13:04, їаноуа́рїꙗ 9 числа, 2011 (UTC)

плаваниѥ