ꙁабранѥнꙑ страницѧ

прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

This page lists existing pages that are currently protected. For a list of titles that are protected from creation, see ꙁабранѥнꙑ имєна.

ꙁабранѥнꙑ страницѧ
 
 
 
     (баитъ)
Timestamp Page Expires Protecting user Protection parameters какъ съмꙑслъ
Unknown Википєдїѩ бєсѣда:Обьщєниꙗ съвѣтъ/Вєтъшь (2007 лѣто · їоунїи 2008 лѣта)(107.468 баитъ) вѣчьно Unknown user fully protected
Unknown Обраꙁьць:Lat-ga(424 баитъ) вѣчьно Unknown user semi protected
Unknown Главьна страница(9.479 баитъ) вѣчьно Unknown user semi protected
Unknown Польꙃєватєл҄ь:Mercy(6.648 баитъ) вѣчьно Unknown user semi protected
Unknown Бєсѣда:Главьна страница/Врьхъ(1.395 баитъ) вѣчьно Unknown user semi protected
Unknown Обраꙁьць:Bots(30 баитъ) вѣчьно Unknown user fully protected
Unknown Польꙃєватєлꙗ бєсѣда:ОйЛ/Вєтъшь 1(46.131 баитъ) вѣчьно Unknown user fully protected
Unknown Гла́вьна страни́ца(65 баитъ) вѣчьно Unknown user semi protected
Unknown Помощь:Орѳографїꙗ(11.580 баитъ) вѣчьно Unknown user semi protected
Unknown Обраꙁьць:Main Page interwikis(500 баитъ) вѣчьно Unknown user fully protected
21:05, їоунїꙗ 16 числа, 2014 Владимиръ Поутинъ(1.910 баитъ) вѣчьно ОйЛ (бєсѣда | добродѣꙗниꙗ) semi protected Excessive vandalism
10:58, апрїлїꙗ 6 числа, 2015 Польꙃєватєл҄ь:Wolliger Mensch(874 баитъ) вѣчьно ОйЛ (бєсѣда | добродѣꙗниꙗ) semi protected Excessive vandalism
16:49, октѡврїꙗ 24 числа, 2015 Помощь:Климєнтовьска орѳографїꙗ(68 баитъ) вѣчьно ОйЛ (бєсѣда | добродѣꙗниꙗ) semi protected Помощь:Климєнтовьска орѳографїꙗ ⁖ нарєчєнъ ⁖ Помощь:Орѳографїꙗ ⁖ ѥстъ
10:32, дєкємврїꙗ 17 числа, 2015 Польꙃєватєлꙗ бєсѣда:ОйЛ/Вєтъшь 2(52.233 баитъ) вѣчьно ОйЛ (бєсѣда | добродѣꙗниꙗ) fully protected  
18:30, їаноуарїꙗ 9 числа, 2016 Помощь:Юникодъ(3.923 баитъ) вѣчьно ОйЛ (бєсѣда | добродѣꙗниꙗ) semi protected  
07:24, їаноуарїꙗ 19 числа, 2016 Википєдїѩ бєсѣда:Обьщєниꙗ съвѣтъ/Вє́тъшь (2007 лѣ́то - їоу́нїи 2008 лѣ́та)(157 баитъ) вѣчьно ОйЛ (бєсѣда | добродѣꙗниꙗ) fully protected Википєдїѩ бєсѣ́да:Обьщєниꙗ съвѣтъ/Вє́тъшь (2007 лѣ́то - їоу́нїи 2008 лѣ́та) ⁖ нарєчєнъ ⁖ [[Википєдїѩ бєсѣ́да:Обьщєниꙗ съвѣтъ/Вєтъшь (2007 л...
14:28, їаноуарїꙗ 14 числа, 2018 Рѡсїꙗ(21.894 баитъ) 14:28, апрїлїꙗ 14 числа, 2018 ОйЛ (бєсѣда | добродѣꙗниꙗ) semi protected Excessive vandalism