Jump to content

Новъ Иоркъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Новъ Иоркъ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ
Дрьжава АѤ҃Д
Основанъ ѥстъ 1624


Новъ Иоркъ · и англїискꙑ New York · АѤ҃Д наибол҄ьшии градъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 8 405 837 · въкоупьно съ градьскꙑимь съкоплѥниѥмь жє 20 610 000 (вѣсти 2015 лѣта) ѥстъ ⁙ Града пространиѥ 1214,9 хм² ѥстъ ⁙ Ꙁьданъ брѣꙃѣ Атлантїчьска ѡкєана

Градъ основанъ бѣ лѣта 1624 нидєрландьскꙑими морѥплаватєльми ⁙ До лѣта 1664 града имѧ ⁖ Новъ Амстєрдамъ ⁖ бѣ ⁙

Новъ Иоркъ на пѧтъ окрѫгъ · и англїискꙑ boroughs · дѣлѥнъ ѥстъ

  1. Бронѯъ
  2. Броуклѷнъ
  3. Квинꙁъ
  4. Манхєттєнъ
  5. Статєнъ Аилєндъ
Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ